AĞIZ, DİŞ ve ÇENE HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ

Çene Cerrahisinde Yapılan Operasyonlar Nelerdir?

 • Abse ve kist operasyonları

 • Dental Implant Uygulamaları

 • Gömük Diş Operasyonları

 • Kemik Ogmentasyonları

 • Kist ve Tümör Operasyonları

 • Protez Öncesi Cerrahi Operasyonlar

 • Implant Cerrahisi

 • Rezeksiyon

 • 20 Yaş Diş Operasyonları

 • Kemik Ogmentasyonları

 • Greftleme

 • Abse ve kist operasyonları

 • Çene ameliyatları

 • Diş çekimi

Kist Operasyonları (Apikal Rezeksiyon) hangi durumlarda yapılıyor?
 

Diş kökünün çok fazla eğri veya tıkalı olup, kanal tedavisi'nin tam yapılamaması durumlarında, 

Kanal tedavisi sırasında kanal aletinin kırılması durumunda, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,

Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun (porselen gibi) varlığı nedeniyle kanal tedavisinin yapılamadığı durumlarda, 

Dişlerin kök ucunda kist veya kronik bir abse varlığında, 

Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda, 

Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırıldığı durumlarda.

Hiçbir rahatsızlık vermese de kötü pozisyonlu bir yirmi yaş dişi niçin çekilmelidir?

 

Kötü pozisyonlu yirmi yaş dişleri enfeksiyon için bir odak teşkil eder. Bu enfeksiyon herhangi bir zamanda ağrı ve şişme ile kendini gösterir.
Yirmi yaş dişleri, fırçalama ve diş ipiyle çok zor temizlenirler. Zamanla çürümeye yol açan bakteri ve yiyecek artıkları bu bölgede toplanarak dişleri çürütür ve dolgu ile restore edilmezse dişler kısa zamanda enfeksiyona neden olurlar. 
Bu bölgede biriken bakteri ve yiyecek artıkları kötü ağız kokusuna sebep olurlar.
Dişeti altında anormal pozisyondaki gömük dişler diğer dişlerin sıkışmasına ve hareketine yol açarak dişlerde çarpıklıklara neden olurlar. 
Ayrıca gömülü dişin üzerini kaplayan dişetinin altına toplanan bakteriler enfeksiyona yol açar.

Operasyon sonrası bakım nasıl olmalıdır? 

 

Operasyon yeri kurcalanmamalıdır. Yoksa ağrı, enfeksiyon veya kanama meydana gelebilir. 

İlk 24 saat operasyon yapılan tarafla çiğneme yapılmamalıdır. 

İlk 24 saat sigara içilmemelidir. Çünkü sigara içinde bulunan kimyasal maddeler kanamayı arttırıp iyileşmeyi bozar. 

Yine ilk 24 saat tükürülmemelidir. Yoksa kanama artar ve pıhtı yerinden oynayabilir. 

Pıhtı oluşumu için tampon yarım saat ağızda tutulmalıdır. 

Operasyon sonrası bölgeye soğuk bir tampon(buz) uygulayarak dolaşım yavaşlatılır ve yüzün şişmesinin önüne geçilir. Uygulama şöyle olmalıdır: 2-3 dakika soğuk tampon- 2-3 dakika ara- tekrar 2-3 dakika soğuk tampon şeklindeki periyotlarla devam edilir. Bu uygulama 48 saat uygulanmalıdır.

Ağız gargarası ve diş fırçalama 24 saat sonra yapılmaya başlanmalıdır.

İlk 48 saatten sonra eğer şişme oluşmuşsa şişmenin daha çabuk geçmesi için bölgeye sıcak uygulaması yapılmalıdır.

Diş hekiminin verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Yirmi yaş dişleri hangi durumlarda çekilir?

 

Ağzımızda en son süren dişler yirmi yaş dişleridir. Genelde 17 ile 25 yaşları arasında sürmeye başlar ve yirmili yaşlarda sürdükleri için bu isimle veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Bazı kişilerde ise doğuştan hiç yirmi yaş dişi oluşmayabilir. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Ancak bazen de bu dişler oluştukları halde sürme problemleri meydana gelir yani süremezler ve gömülü kalırlar. Çene kemiğine kaynamış ve anormal pozisyonlu bir dişin ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında yirmi yaş dişinin sürmesi dişeti-kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilir.
 

İmplant nedir, hangi durumlarda yapılabilir?

 

Bir dişimizi kaybettiğinizde bunu yerine koyma yöntemlerinden birisi de implant tedavisidir. İmplant, diş eksikliği olan bölgelerde çene kemiğinize cerrahi olarak yerleştirilen titanyumdan yapılmış ve dişin kökü yerine geçen bir vidadır. Kemiğe biyolojik olarak kaynadıktan sonra üzerine porselenden dişiniz yapılır. Görüntü ve çiğneme hissi olarak doğala en yakın protez şeklidir. İmplant tedavisi hastaya getirdiği avantajlar sayesinde son yılların en gözde tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Tek bir diş eksikliğinden birden fazla diş eksikliğine kadar olan birçok durumda komşu sağlam dişlere dokunulmadan sabit bir protez şeklinde yapılabildiği gibi takılıp çıkartılan protez kullanan kişilerde sabit protez veya implant destekli hareketli protezler  şeklinde de yapılabilir.

İmplant uygulamasının faydaları nelerdir? 
  
İmplant tedavisi, kullanımı çok kolay, rahat, sağlam, estetik ve hasta açısından en kabul edilebilir bir tedavi şeklidir. İmplantlar üzerine yapılan porselen protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal ve estetik bir görünüm sağlanmış olur. Eksik dişler tamamlanırken, sağlıklı dişlere dokunulmaması önemli bir avantajdır. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Bugün implant tedavisi görmüş ve başarıyla ağızda kalmış 41 yıllık implant vakası vardır. Ayrıca hastanın kendine güvenini artırması sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldıracaktır.

İmplant tedavisi  uzun ömürlü müdür?

İmplant konusunda yapılan çalışmalar 1800'lü yılların başlarına dayanmaktadır. Günümüzde dünyada yapılmış olan mükemmele çok yakın, 35-40 yıllık klinik takipleri bulunan implantlar mevcuttur. Eğer uygun vakada uygun seçilmiş implantlar doğru şekilde yapılmışsa ve hasta da ağız hijyenine gerekli özeni göstermişse yapılan implantlar çok uzun süre hiçbir sorun yaratmadan ağızda kalabilir.

Her hastaya implant uygulanabilir mi?
 
Genel sağlık durumu iyi olan herkese implant uygulanabilir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş sınırı yoktur. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç yaştaki hastalara implant uygun olmayabilir.

İmplant vidalarının belirli kalınlığı ve genişliği vardır. Bu nedenle implant uygulanacak bölgede, çene kemiğinin, bu implantlara uygun yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekir. Ayrıca kemiğin kalitesi de implantın başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Kemiğin çok sert veya çok yumuşak olması implantın başarısını olumsuz etkiler. Bundan başka dişetleri ve komşu anatomik yapılar da implant uygulamasında önemlidir.

İmplantlar hangi durumlarda  kullanılabilir?

İster tek diş, isterse birden fazla diş eksikliğinde eğer implant yerleştirmeye uygun miktarda kemik varsa, her durumda implant tedavisi uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey kemiğin genişliği, yüksekliği, komşu dişlere ve anatomik yapılara olan uzaklığıdır. Bunun için çekilecek olan radyografi veya bilgisayarlı tomografilerle kemiğin durumu tespit edilir. 
 

İmplant yerleştirilirken acı duyar mıyım?

Diş hekimliğinde yapılan tüm müdahalelerde olduğu gibi implant tedavisinde de eğer uygun anestezi yöntemi uygulanmışsa herhangi bir ağrı duymak söz konusu değildir. Lokal anesteziden çekinen veya aşırı öğürme refleksi olan hastalarda implant tedavisi genel anestezi ile de yapılabilir. İşlemden sonra diş çekiminden sonraki ağrıya benzer bir miktar ağrı olabilir. Genellikle implantın yapıldığı akşam duyulabilecek olan bu ağrı basit ağrı kesici kullanılarak giderilebilir.

Toplam tedavi süresi ne kadardır?

İmplant tedavisi iki aşamada yapılır Bunlardan implantların yerleştirilme aşaması yapılacak implant sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte bir implantın yerleştirilme süresi yaklaşık on dakikadır. Bununla birlikte diş ve kemik yapısının durumuna göre bu süre değişebilir. İkinci aşama olan protez aşaması ise implantların yerleştirilmesinden yaklaşık 2-3 ay sonradır. Bu süre aynı zamanda toplam tedavi süresidir. Bu süre içerisinde yapılacak geçici protezlerle estetik ve fonksiyon açısından herhangi bir sorunla karşılaşılmaz.


İmplantlar yerleştirildikten ne kadar sonra protezlerim takılabilir?


Implantların kemik ile tam olarak bütünleşmesi (osteointegrasyon) yaklaşık 2-3 ay dır. Bu süre içersinde implantların üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak bu iyileşme süresinde implantların üzerine aşırı yük gelmemek kaydıyla geçici bir protez yapılabilir. Kalıcı protez ise implantların çene kemiğine kaynaması tamamlandıktan sonra yapılabilir.


Eksik her diş için bir implant gereklimidir?

Hayır, genellikle gerekmez. Eğer eksik diş sayısı ikiden fazla ise bu durumda implantlar arasında boşluk bırakarak dişsiz bölgeye köprü protezi yapılacak şekilde bir planlama yapılabilir.

İmplant çene kemiğine kaynamaz ise ne olur?

İmplantlar uygun şekilde yapıldığı sürece böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Başarısızlık oranı % 1-2 civarındadır. Bu başarısızlıklar genellikle implantın yerleştirilmesini takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılır ve kemikte fazla miktarda kayıp yoksa biraz daha kalın bir implant yerleştirilebilir. Eğer kemik kaybı fazla ise bu durumda kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir.

İmplant tedavisi nerede ve nasıl yapılır?

İmplant tedavisi multidisipliner bir çalışma ile yapılır. Bu çalışmada implantları çene kemiğine yerleştirecek olan çene cerrahı, implantların üzerine gelecek olan protezleri yapacak olan protez uzmanı, tedaviler tamamlandıktan sonra dişeti uyumu ve sağlığı açısından kontroller yapacak olan dişetleri uzmanı bulunur. Böyle bir tedavinin komplike çalışıldığı merkezlerde yapılması her şeyden önce kendi sağlığınız açısından çok önemlidir. Bu tedavi sırasında genel sağlık durumunuzdan implant uygulanacak bölgenin incelenmesine kadar ayrıntılı bir muayene yapılması ve gerekli bazı tetkiklerin istenmesi gerekebilir. Bundan başka panoramik film hatta dental programlı bilgisayarlı tomografi ile kemiğin durumu incelenir. 
      
İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

Alt çenesinde hiç dişi olmayan ve takıp çıkartılan bir protez kullanan hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet ileri yaşlarda proteze destek olan kemik dokunun daha fazla erimesi ile daha da artar. Böyle vakalarda implant tedavisi, bu şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalarda ise eksik olan dişler kancalı ve hareketli bir protez veya eğer uygulanabiliyorsa köprü protezi ile giderilir. Sonuçta hareketli protezin kullanma güçlüğü ve köprü yapılırken sağlam dişlerin kesilecek olması genellikle hastalar tarafından istenmeyen bir durumdur. Bu vakalarda yapılacak implant tedavisi ise sabit bir protez şeklinde yapılacağından biraz önceki tüm olumsuzluklar giderilecektir.

Tek bir dişini kaybetmiş hastalarda ise klasik olarak yapılan tedavi şekli tek bir dişin restorasyonu için komşu en az iki dişin kesilmesi zorunda kalınmasıdır. Böyle durumlarda yapılacak tek bir implantla komşu dişlerin kesilmesi önlenmiş olur. Bu şekilde daha estetik ve fonksiyonel bir protez yapılmış olur.
  
İmplantların başarısız olma ihtimali var mıdır?

Genellikle implant uygulamalarında başarısızlık oranı % 1-2 civarındadır. İmplant tedavisinden önce hastanın genel sağlık durumunu öğrenmek gerekir. Bazı hastalıklarda(diabet gibi) implant uygulamasından kaçınmak gerekir. Ayrıca sigara içen kişilerde ve ağız hijyenine gerekli özeni göstermeyen kişilerde implantların başarı oranı daha düşüktür. Bununla birlikte implant uygulanacak bölgenin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Kemiğin miktarı, kalitesi anatomik yapılara olan komşuluğu gibi göz önüne alınması gereken durumlar değerlendirilmelidir. İmplant tedavisinde dikkatli bir çalışma yapılmışsa ve hasta gerekli özeni gösterirse çok uzun yıllar hiçbir problem olmaksızın implantlar ağızda kalabilir.

İmplantlar kansere yol açar mı?

Maalesef halk arasında yaygın olarak böyle yanlış bir kanı vardır. Ancak bugüne kadar yapılan hiçbir bilimsel çalışmada implantların kansere sebep olduğunu gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. 

KAYNAK: http://www.medicanadis.com.tr/index.php/2013-10-07-11-14-23/2013-11-15-19-26-09/agiz-dis-cene-hastaliklari-ve-cerrahisi

Tedaviler ve diş sağlığınız hakkında birebir hekimlerimizden ayrıntılı bilgi almak için;

Dental Tools in Pocket

Fi Dental

Daha ayrıntılı ve doğru bilgi için hekimlerimize başvurun!

FI DENTAL

(+90) 533 066 95 35

Alsancak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:192 Üstay Apartmanı Kat:1 Daire:2   İzmir,TÜRİYE

 • Siyah YouTube Simgesi
 • Siyah Facebook Simge